D40   ENGINYERIA.  LEGISLACIO INDUSTRIAL.  Catalunya : 19960101 (instal.lacio)

[.../ingenieria/d4019960101dogc/instalar.htm]   Anar al : [ INDEX ]   A nova finestra: [ INICI  ]   Actualitzat el mm/dd/aaaa: [ ] 
 APORTA LA TEVA COL.LABORACIO A LA WEB; DE  "CELING".  Enviala per e-mail a:  celing@celing.net    
 LA TEVA  DONACIO  ES DE MOLTA  AJUDA  PER A TOTHOM 
 Amb [KADEMLIA] tindras accesibles tots els arxius relevants directament al ordinador
 Les WWW no es van patentar per a que fosin de us i domini public (Kunz&Berners)
 ARXIUS en Red Kad i en Red eD2K. Accesibles per protocol Kademlia a traves de programes P2P, clicant\insertant el seu enllas eD2K [elink.???] o per buscar en la Red. Connexio permanent de pujada en cada ordinador a 40 kilobyte per segon (kB/s) per 10 usuaris (transmissio total de 40*3600/1024=140 MB/hora)
  LLISTAT  SUMARIS  PUBLICACIO  DOGC   (informacio administrativa i tecnica)        
 http://www.gencat.cat/diari/llista.htm?data=dd.mm.aaaa    [   DOGC   ]   Diari Oficial de la Generalitat del Estat-militar Borbonic pel seu territori de domini Catalunya.   A Sumaris anys:    [2010]   [2009]   [2008] 
20110131 DGO CORRECCIÓ D'ERRADA al Decret 21/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals (DOGC núm. 5792, pàg. 996, de 10.1.2011)
20110131 DEC RESOLUCIÓ ECF/4348/2010, de 21 d'octubre, sobre correcció d'errades de la Resolució ECF/3169/2010, de 30 d'agost, per la qual s'atorga a l'empresa Gas Natural Distribución SDG, SA, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte bàsic de distribució i subministrament de gas natural al terme municipal de Santa Bàrbara (exp. I617/001/08)
20110131 DEC RESOLUCIÓ ECO/157/2011, de 21 de gener, per la qual s'amplia el termini per formalitzar els contractes en el marc de la convocatòria d'ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell per a l'any 2011 (FI-DGR) [Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca]
20110131 DEC RESOLUCIÓ ECO/156/2011, de 24 de gener, per la qual s'amplia el termini d'execució del projecte i el termini de justificació en el marc de la convocatòria d'ajuts a projectes d'abast local i comarcal (ACOM-DGR) [Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca]
20110131 DEN ACORD GOV/9/2011, de 25 de gener, d'aplicació dels criteris complementaris per resoldre situacions d'empat en el procés de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres educatius per al curs 2011-2012
20110131 DSA CORRECCIÓ D'ERRADA al Decret 37/2011, de 4 de gener, de reestructuració del Departament de Salut (DOGC núm. 5791, pàg. 686, de 7.1.2011)
20110131 DPT EDICTE de 16 de novembre de 2010, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d'urbanisme referent al municipi d'Amposta
20110131 DTS EDICTE de 13 de gener de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona referents a diversos municipis
20110131 DTS EDICTE de 17 de gener de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referent als municipis de la Granadella i Llardecans
20110131 DTS EDICTE de 17 de gener de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Era Val d'Aran referent al municipi de Naut Aran
20110131 DTS EDICTE de 18 de gener de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Era Val d'Aran referent al municipi de Vielha e Mijaran
20110131 DAG RESOLUCIÓ AAM/160/2011, de 21 de gener, per la qual es fa públic l'Acord de modificació del conveni específic de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, per al desenvolupament d'un programa pilot de desenvolupament rural sostenible en les zones de la Terra Alta, Garrigues-Segrià Sud, Segarra, Pallars Sobirà i zones ZEPA estepàries de la Plana de Lleida
20110131 DTR RESOLUCIÓ TRE/4347/2010, de 25 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball per al sector de transport sanitari de Catalunya (codi de conveni núm. 7901955)
20110131 DEO ORDRE EMO/7/2011, de 24 de gener, per la qual es garanteix el servei essencial que presta l'empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona als municipis de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí i Gavà
20110131 DJU RESOLUCIÓ JUS/158/2011, de 20 de gener, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Dissenyadors d'Interiors i Decoradors de Catalunya
20110131 DJU RESOLUCIÓ JUS/162/2011, de 21 de gener, per la qual es modifiquen la Resolució JUS/754/2005, de 17 de març, de delegació de competències del secretari general del Departament de Justícia en matèria de gestió de personal i de formació i perfeccionament, i la Resolució JUS/2133/2008, de 27 de juny, de delegació de funcions del secretari general de Justícia en diferents òrgans del Departament en matèria de gestió econòmica i de contractació
20110128 DGO RESOLUCIÓ GRI/145/2011, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals d'Alòs de Balaguer i de Camarasa
20110128 DGO RESOLUCIÓ GRI/146/2011, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Sant Quirze Safaja i de Figaró-Montmany
20110128 DGO RESOLUCIÓ GRI/135/2011, de 21 de gener, per la qual es dóna publicitat a la constitució de la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics
20110128 DGO RESOLUCIÓ GRI/121/2011, d'11 de gener, per la qual es fa públic el conveni d'encàrrec de gestió entre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Consorci per a la Normalització Lingüística [Escola d'Administració Pública de Catalunya]
20110128 DGO RESOLUCIÓ GRI/120/2011, de 17 de gener, per la qual es fa públic el conveni d'encàrrec de gestió entre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Departament d'Educació [Escola d'Administració Pública de Catalunya]
20110128 DEC ORDRE ECO/4/2011, d'11 de gener, per la qual es reconeix la implantació de l'estudi universitari oficial de grau en psicologia a la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Abat Oliba CEU
20110128 DEC ORDRE ECO/5/2011, de 18 de gener, per la qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts en espècie, en la modalitat de formació i acompanyament com a suport per a la millora de les habilitats de les persones emprenedores socials a Catalunya dins del marc del Programa de suport a l'emprenedoria social a Catalunya 2010-2011, i s'obre la convocatòria per a l'any 2011
20110128 DEC RESOLUCIÓ ECO/136/2011, d'11 de gener, per la qual es disposa la posada en circulació de valors emesos dins el programa d'emissió de valors ECP i se'n concreten les condicions
20110128 DED RESOLUCIÓ EDU/4342/2010, de 15 de desembre, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Mare de Déu del Carme, de Tarragona
20110128 DEN RESOLUCIÓ ENS/139/2011, de 17 de gener, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i l'Administració de la Generalitat de Catalunya per augmentar l'oferta de places a les escoles oficials d'idiomes i impulsar el coneixement de l'anglès entre els joves
20110128 DPT EDICTE de 28 de desembre de 2010, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d'urbanisme referent al municipi de Sant Joan de les Abadesses
20110128 DTS EDICTE d'11 de gener de 2011, pel qual es notifica una resolució del director general d'Urbanisme referent al municipi de Rubió (exp. 2009/38366/B)
20110128 DTS EDICTE de 13 de gener de 2011, pel qual es notifica una resolució del director general d'Urbanisme referent a Garriguella
20110128 DTS EDICTE de 13 de gener de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona referents al municipi de Conesa
20110128 DTS EDICTE de 14 de gener de 2011, pel qual es fa pública una Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu número 2001/661
20110128 DTS EDICTE de 14 de gener de 2011, pel qual es fa pública una Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu número 2007/4
20110128 DTS EDICTE de 17 de gener de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Porrera
20110128 DTS EDICTE de 17 de gener de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona referents al municipi de Santa Coloma de Queralt
20110128 DCU RESOLUCIÓ CLT/143/2011, de 13 de gener, per la qual s'incoa expedient de declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de lloc històric, a favor de l'ermita de Sant Sebastià, a Vic (Osona) i de delimitació del seu entorn de protecció
20110128 DCU RESOLUCIÓ CLT/144/2011, de 13 de gener, per la qual s'incoa l'expedient de delimitació de l'entorn de protecció del conjunt històric d'Anglès (la Selva)
20110128 DCU RESOLUCIÓ CLT/142/2011, de 20 de gener, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística
20110127 DGO RESOLUCIÓ GRI/131/2011, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Caldes de Malavella i de Sils
20110127 DGO RESOLUCIÓ GRI/132/2011, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Sant Quirze Safaja i de Castellterçol
20110127 DGO RESOLUCIÓ GRI/133/2011, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Santa Coloma de Farners i de Sant Hilari Sacalm
20110127 DGO RESOLUCIÓ GRI/122/2011, de 13 de gener, per la qual es dóna publicitat a la concessió del III Premi Josep Maria Vilaseca i Marcet de l'Institut d'Estudis Autonòmics per a estudis sobre autonomia política i federalisme
20110127 DEC RESOLUCIÓ ECO/118/2011, de 19 de gener, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament d'Economia i Finances durant l'exercici 2010
20110127 DEC RESOLUCIÓ ECO/119/2011, de 21 de gener, per la qual es fa pública la llista dels avals autoritzats directament pel Govern de la Generalitat durant l'any 2010
20110127 DEN RESOLUCIÓ ENS/130/2011, de 14 de gener, per la qual s'autoritza l'obertura del centre d'educació infantil privat Picarol, de l'Hospitalet de Llobregat
20110127 DEN RESOLUCIÓ ENS/126/2011, de 18 de gener, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Mare de Déu del Carme, de Bellpuig
20110127 DEN RESOLUCIÓ ENS/127/2011, de 18 de gener, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Lestonnac-L'Ensenyança, de Lleida
20110127 DEN RESOLUCIÓ ENS/128/2011, de 18 de gener, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Maristes-Montserrat, de Lleida
20110127 DEN RESOLUCIÓ ENS/125/2011, de 19 de gener, per la qual es dóna publicitat de l'adjudicació i la pròrroga de beques de col·laboració en tasques de formació en tecnologies de la informació, per a l'any 2011
20110127 DEN RESOLUCIÓ ENS/129/2011, de 19 de gener, per la qual s'autoritza el canvi de titular del centre educatiu privat Mare de Déu del Roser, de Guissona
20110127 DMA RESOLUCIÓ MAH/4332/2010, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a la concessió dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada de l'any 2011, corresponents al capítol 1 de planificació i foment de la gestió forestal conjunta [Centre de la Propietat Forestal]
20110127 DIU CORRECCIÓ D'ERRADA a la correcció d'errades al Decret 183/2010, de 23 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic, publicat al DOGC núm. 5764, de 26.11.2010 (DOGC núm. 5786, pàg. 94260, de 30.12.2010)
20110126 PCA RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2011, de correcció d'errades de la Resolució de 23 de desembre del 2010, per la qual es fa pública la pròrroga del conveni d'encàrrec de gestió entre la Sindicatura de Comptes de Catalunya i l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP) [Sindicatura de Comptes]
20110126 DPR ACORD GOV/263/2010, de 9 de desembre, pel qual s'autoritza la dissolució i liquidació de la societat Agència de Patrocini i Mecenatge, SA
20110126 DPR RESOLUCIÓ PRE/110/2011, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat al Conveni signat entre el Parlament de Catalunya i l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions per a la regulació de les condicions relatives a la liquidació mensual i al pagament de les taxes per la publicació d'anuncis al DOGC [Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat]
20110126 DGO ACORD GOV/262/2010, de 22 de desembre, de declaració d'ocupació urgent dels béns i drets afectats per l'execució del projecte de Parc Natural i Arqueològic Observatori de la Via Augusta, en el municipi de Montmeló
20110126 DGO RESOLUCIÓ GRI/103/2011, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Lloret de Mar i de Tordera
20110126 DGO RESOLUCIÓ GRI/104/2011, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Sils i de Santa Coloma de Farners
20110126 DGO RESOLUCIÓ GRI/105/2011, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Tordera i de Blanes
20110126 DGO RESOLUCIÓ GRI/106/2011, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Calaf i dels Prats de Rei
20110126 DGO RESOLUCIÓ GRI/107/2011, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Santa Coloma de Farners i d'Arbúcies
20110126 DGO RESOLUCIÓ GRI/109/2011, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Sant Quirze Safaja i de Castellcir
20110126 DGO RESOLUCIÓ GRI/108/2011, de 13 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Vilanova de l'Aguda i de Pinell de Solsonès
20110126 DEC CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució ECF/1527/2010, de 16 de febrer, per la qual s'atorga a l'empresa Red Eléctrica de España, SA, l'autorització administrativa, la declaració d'utilitat pública i l'aprovació del projecte d'execució de la línia aèria de transport d'energia elèctrica de 220 kV doble circuit derivació a la subestació Anoia, als termes municipals de Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt (exp. 05/48885) (DOGC núm. 5630, pàg. 38084, de 17.5.2010)
20110126 DEN RESOLUCIÓ ENS/102/2011, de 4 de gener, per la qual s'estableixen amb caràcter experimental diversos perfils professionals dels programes de qualificació professional inicial
20110126 DTS EDICTE de 13 de gener de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Val d'Aran referent al municipi de Vielha e Mijaran
20110126 DTS EDICTE de 19 de gener de 2011, sobre una resolució del director general d'Urbanisme, per la qual s'aprova la trama urbana consolidada del municipi de Montcada i Reixac
20110126 DTS EDICTE de 19 de gener de 2011, sobre una resolució del director general d'Urbanisme, per la qual s'aprova la trama urbana consolidada del municipi de l'Hospitalet de Llobregat
20110126 DCU CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Acord GOV/259/2010, de 14 de desembre, pel qual es declara bé cultural d'interès nacional, en la categoria de monument històric, l'edifici del vapor de la Fàbrica Burés, a Anglès, i se'n delimita l'entorn de protecció (DOGC núm. 5781, pàg. 92913, de 23.12.2010)
20110126 DEO ORDRE EMO/3/2011, de 24 de gener, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la vaga general del dia 27 de gener de 2011
20110125 DGO RESOLUCIÓ GRI/95/2011, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Gallifa i de Caldes de Montbui
20110125 DGO RESOLUCIÓ GRI/96/2011, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Calaf i de Sant Martí Sesgueioles
20110125 DGO RESOLUCIÓ GRI/97/2011, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Santa Fe del Penedès i de Subirats
20110125 DGO RESOLUCIÓ GRI/55/2011, de 15 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Menàrguens i de Castelló de Farfanya
20110125 DGO RESOLUCIÓ GRI/56/2011, de 17 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Miralcamp i de Mollerussa
20110125 DEC RESOLUCIÓ ECF/4331/2010, de 22 de novembre, per la qual es disposa la posada en circulació de valors emesos dins el programa d'emissió de valors ECP i se'n concreten les condicions
20110125 DTS EDICTE de 17 de gener de 2011, sobre un acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Mollet del Vallès
20110124 DPR DECRET 203/2011, de 18 de gener, de creació de l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública al Departament de la Presidència i de reestructuració de la Secretaria General i la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya del Departament d'Economia i Coneixement
20110124 DGO RESOLUCIÓ GAP/4327/2010, de 7 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Vilanova de l'Aguda i de Tiurana
20110124 DGO RESOLUCIÓ GAP/4328/2010, de 7 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Vilobí d'Onyar i de Santa Coloma de Farners
20110124 DGO RESOLUCIÓ GAP/4325/2010, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals del Papiol i de Molins de Rei
20110124 DGO RESOLUCIÓ GAP/4326/2010, de 27 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Copons i de Veciana
20110124 DGO RESOLUCIÓ GRI/78/2011, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Vilanova de l'Aguda i de Bassella
20110124 DGO RESOLUCIÓ GRI/79/2011, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Massanes i de Riudarenes
20110124 DGO RESOLUCIÓ GRI/80/2011, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Sils i de Vilobí d'Onyar
20110124 DEC RESOLUCIÓ ECF/4329/2010, de 30 de novembre, per la qual s'atorga a l'empresa Parc Eòlic Rocabruna, SL, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte executiu de la torre de medició de vent, al terme municipal d'Alforja
20110124 DEC RESOLUCIÓ ECF/4330/2010, de 14 de desembre, per la qual es concedeix l'autorització administrativa, l'aprovació del projecte executiu i la declaració d'utilitat pública d'una instal·lació elèctrica al terme municipal de Móra d'Ebre (exp. I612/003/09)
20110124 DEC RESOLUCIÓ ECF/4322/2010, de 16 de desembre, relativa a la cancel·lació de la inscripció per exercir l'activitat d'agent d'assegurances vinculat
20110124 DEC RESOLUCIÓ ECF/4323/2010, de 28 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la part dispositiva de la Resolució de 20 de desembre de 2010, per la qual es ratifiquen les mesures de control especial adoptades sobre l'entitat Unió de Germandats de Previsió Social de Parets del Vallès, M.P.S. a Prima Fixa
20110124 DEC RESOLUCIÓ ECF/4324/2010, de 28 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la part dispositiva de la Resolució de 22 de desembre de 2010, per la qual es declara el cessament de la Comissió Liquidadora de l'entitat Mútua Patronat Ribagorçana de Previsió Social - Mupar, i s'encomana la liquidació de l'esmentada Mutualitat al Consorcio de Compensación de Seguros
20110124 DEC RESOLUCIÓ ECO/75/2011, de 5 de gener, per la qual es modifica la Resolució ECF/1200/2010, de 6 d'abril, per la qual es disposa la posada en circulació de valors negociables dins del programa d'emissió EMTN i se'n concreten les condicions
20110124 DEC RESOLUCIÓ ECO/76/2011, de 10 de gener, per la qual es disposa la posada en circulació de valors negociables dins del programa d'emissió EMTN i se'n concreten les condicions
20110124 DEC RESOLUCIÓ ECO/77/2011, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat a la part dispositiva de la Resolució de 22 de desembre de 2010, per la qual es declara i s'inscriu la dissolució de l'entitat Sanident, Mutualidad de Previsión Social, al Registre de mutualitats de previsió social de Catalunya
20110124 DEC RESOLUCIÓ ECO/68/2011, de 5 de gener, per la qual s'amplia l'import global destinat a la convocatòria de noves concessions i renovacions d'ajuts per cursar màsters universitaris impartits per les universitats del sistema universitari català, l'objectiu dels quals sigui el foment i la difusió de la llengua catalana, per al curs 2010-2011 (MFC) [Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca]
20110124 DED RESOLUCIÓ EDU/4320/2010, de 7 de desembre, per la qual s'autoritza l'obertura d'un centre educatiu privat
20110124 DED RESOLUCIÓ EDU/4321/2010, de 20 de desembre, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Escola Familiar Agrària Campjoliu, de l'Arboç
20110124 DEN RESOLUCIÓ ENS/69/2011, de 5 de gener, per la qual s'autoritza l'obertura del centre d'educació infantil privat El Niu, de Castellar del Vallès
20110124 DEN RESOLUCIÓ ENS/70/2011, de 12 de gener, per la qual s'autoritza la modificació de la denominació específica del centre educatiu privat Escola de Música Acadèmia de les Arts Musicals de Lleida
20110124 DSA RESOLUCIÓ SLT/4319/2010, de 22 de desembre, per la qual es fa pública la pròrroga del Pla d'Ordenació de Recursos Humans de l'Institut Català de la Salut [Institut Català de la Salut]
20110124 DIN RESOLUCIÓ INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d'Interior en el secretari general del Departament d'Interior
20110124 DIN RESOLUCIÓ INT/82/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d'Interior en el director de serveis del Departament d'Interior
20110124 DPT EDICTE de 15 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referent al municipi de Maials
20110124 DTS EDICTE d'11 de gener de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Cabacés
20110124 DTS EDICTE de 12 de gener de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referents al municipi de l'Hospitalet de Llobregat
20110124 DTS EDICTE de 12 de gener de 2011, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d'urbanisme referent al municipi de Quart
20110124 DTS EDICTE de 13 de gener de 2011, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d'urbanisme referent al municipi de les Borges del Camp
20110124 DTS EDICTE de 13 de gener de 2011, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d'urbanisme referent al municipi de les Borges del Camp
20110124 DTS EDICTE de 14 de gener de 2011, sobre una resolució del director general d'Urbanisme per la qual s'aprova la trama urbana consolidada del municipi d'Alcanar
20110124 DTS EDICTE de 17 de gener de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Sant Esteve Sesrovires
20110124 APD RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2011, d'adjudicació de beques de col·laboració i recerca en matèria de protecció de dades de caràcter personal
20110121 DTS EDICTE d'11 de gener de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referents a projectes en sòl no urbanitzable a diversos municipis
20110121 DTS EDICTE de 12 de gener de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referent al municipi de la Seu d'Urgell
20110121 DTS EDICTE de 13 de gener de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referent al municipi de Benifallet
20110121 DCU RESOLUCIÓ CLT/63/2011, d'11 de gener, per la qual es modifica la convocatòria anticipada per al 2011 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització a Catalunya d'esdeveniments audiovisuals, i per a la seva promoció i difusió [Institut Català de les Indústries Culturals]
20110120 DPR DECRET 147/2011, de 18 de gener, de creació del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
20110120 DPT EDICTE de 23 de desembre de 2010, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de l'Hospitalet de Llobregat
20110120 DTS EDICTE de 10 de gener de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Torrelles de Llobregat
20110120 DTS EDICTE d'11 de gener de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referent al municipi del Vilosell
20110120 DTS EDICTE de 12 de gener de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Premià de Mar
20110120 DTS EDICTE de 14 de gener de 2011, sobre una resolució del director general d'Urbanisme per la qual s'aprova la trama urbana consolidada del municipi d'Argentona
20110120 DTS EDICTE de 14 de gener de 2011, sobre una resolució del director general d'Urbanisme per la qual s'aprova la trama urbana consolidada del municipi del Vendrell
20110120 DAG ORDRE AAM/2/2011, de 13 de gener, per la qual s'estableixen les bases reguladores dels ajuts als plans de reestructuració i reconversió de la vinya i es convoquen els ajuts corresponents, per a la campanya 2010-2011
20110120 DAG CORRECCIÓ D'ERRADA al Decret 48/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DOGC núm. 5791, pàg. 719, de 7.1.2011)
20110120 DEO RESOLUCIÓ EMO/61/2011, de 10 de gener, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de ECF/1420/2010 de data 22 d'abril de 2010 a favor de l'empresa Gas Natural Distribución SDG, SA, per la que s'atorga l'autorització administrativa, l'aprovació del projecte d'execució i la declaració d'utilitat pública de les instal·lacions de gas natural Xarxa a Sant Pau d'Ordal i Lavern
20110120 DJU RESOLUCIÓ JUS/59/2011, de 5 de gener, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de l'Advocacia de Lleida
20110119 DPR RESOLUCIÓ PRE/147/2011, de 14 de gener, de modificació de la Resolució PRE/4169/2010, de 29 de desembre, per la qual s'estableix la nova codificació dels departaments en què s'estructura la Generalitat de Catalunya
20110119 DGO CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució GAP/2428/2009, de 13 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Puigverd d'Agramunt i de Tàrrega (DOGC núm. 5462, pàg. 67317, de 19.9.2009)
20110119 DEC CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 84/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament d'Economia i Coneixement (DOGC núm. 5791, pàg. 670, de 7.1.2011)
20110119 DPT EDICTE de 16 de desembre de 2010, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d'urbanisme referent als municipis de Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló
20110119 DPT EDICTE de 21 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi d'Olot
20110119 DPT EDICTE de 21 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Celrà
20110119 DPT EDICTE de 22 de desembre de 2010, sobre acords de la Comissió territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Sant Jaume de Llierca
20110119 DPT EDICTE de 23 de desembre de 2010, sobre resolucions del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referents al municipi del Prat de Llobregat
20110119 DPT EDICTE de 23 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Fontcoberta
20110119 DPT EDICTE de 23 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Figueres
20110119 DPT EDICTE de 23 de desembre de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al municipi de Figueres
20110119 DPT EDICTE de 27 de desembre de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al municipi de Pau
20110119 DPT EDICTE de 27 de desembre de 2010, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Badalona
20110119 DPT EDICTE de 27 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona i una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referents al municipi de Sant Climent Sescebes
20110119 DPT EDICTE de 27 de desembre de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al municipi de Vilamalla
20110119 DPT EDICTE de 27 de desembre de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al municipi de Palau-saverdera
20110119 DPT EDICTE de 28 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Torroella de Montgrí
20110119 DPT EDICTE de 28 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Vilallonga de Ter
20110119 DMA CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució MAH/3792/2010, de 17 de novembre, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització d'actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior durant l'any 2011 (codi de la convocatòria 03.01.11) (DOGC núm. 5765, pàg. 87171, de 29.11.2010)
20110119 DTS EDICTE de 30 de desembre de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al municipi de Llagostera
20110119 DTS EDICTE de 3 de gener de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referent al municipi d'Amposta
20110119 DTS EDICTE de 4 de gener de 2011, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Lleida
20110119 DTS EDICTE de 5 de gener de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi del Masnou
20110119 DTS EDICTE de 10 de gener de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Mataró
20110119 DTS EDICTE d'11 de gener de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referent al municipi d'Amposta
20110119 DTS EDICTE de 12 de gener de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Climent de Llobregat
20110119 DTR RESOLUCIÓ TRE/4317/2010, de 19 de novembre, de correcció d'errades a la Resolució TRE/2695/2010, de 16 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial i de l'IPC per a l'any 2009 i de revisió salarial per a l'any 2010 del VII Conveni col·lectiu de treball per al sector d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques (codi de conveni núm. 7900815) (DOGC núm. 5690, pàg. 63003, d'11.8.2010)
20110119 DTR RESOLUCIÓ TRE/4315/2010, de 27 de desembre, per la qual es declara desert el premi Mercè Sala de tesis doctorals del CTESC per a l'any 2010 [Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya]
20110119 DEO RESOLUCIÓ EMO/149/2011, de 4 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos de Catalunya, relativa a diverses consultes i a la correcció del redactat en català de l'article 30 del Conveni esmentat (codi de conveni 7900375)
20110118 DGO CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució GAP/158/2008, de 17 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Mieres i de Sant Aniol de Finestres (DOGC núm. 5061, pàg. 8724, d'1.2.2008)
20110118 DGO CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució GAP/733/2008, de 26 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Sant Aniol de Finestres i de Sant Martí de Llémena ( DOGC núm. 5092, pàg. 21621, de 17.3.2008)
20110118 DGO CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució GAP/2387/2008, de 21 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de les Planes d'Hostoles i de Susqueda (DOGC núm. 5182, pàg. 58694, de 28.7.2008)
20110118 DGO CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució GAP/2560/2008, de 30 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de les Planes d'Hostoles i d'Amer (DOGC núm. 5193, pàg. 62791, de 12.8.2008)
20110118 DGO CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució GAP/2611/2008, de 6 d'agost, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Rupit i Pruit i de Sant Feliu de Pallerols (DOGC núm. 5199, pàg. 64727, de 21.8.2008)
20110118 DGO CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució GAP/755/2010, d'1 de març, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Massoteres i de Torà (DOGC núm. 5593, pàg. 22525, de 23.3.2010)
20110118 DGO CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució GAP/1739/2010, de 12 de maig, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals del Poal i de Bellvís (DOGC núm. 5643, pàg. 43211, de 4.6.2010)
20110118 DEC RESOLUCIÓ ECF/4309/2010, de 8 de juliol, per la qual s'atorga a l'empresa Aventalia Energies Renovables, SL, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte executiu de la torre de medició de vent Ferreres, al terme municipal de Pontons (Alt Penedès)
20110118 DEC RESOLUCIÓ ECF/4310/2010, de 20 de desembre, sobre l'autorització administrativa, la declaració en concret d'utilitat pública i l'aprovació del projecte d'execució d'una instal·lació elèctrica (exp. 00032575/09 i ref. H-11265-RL)
20110118 DED CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució EDU/2050/2009, de 25 de juny, per la qual s'aprova la relació definitiva de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre d'educació infantil i d'educació primària, i de màster de professorat d'educació secundària i batxillerat, formació professional i d'ensenyaments de règim especial, corresponent a la convocatòria per al període 2009-2013 (DOGC núm. 5425, pàg. 58078, de 21.7.2009)
20110118 DED CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5496, pàg. 81499, de 2.11.2009)
20110118 DTS EDICTE de 30 de desembre de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central referents a projectes en sòl no urbanitzable a diversos municipis
20110118 DCU RESOLUCIÓ CLT/48/2011, de 5 de gener, per la qual s'exerceix el dret de tempteig sobre diversos lots subhastats
20110118 DCU RESOLUCIÓ CLT/49/2011, de 5 de gener, per la qual s'exerceix el dret de tempteig sobre un lot subhastat
20110118 DAG CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Ordre AAR/474/2010, d'1 d'octubre, per la qual es regula l'eliminació obligatòria de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm, s'estableix el procediment de sol·licitud dels ajuts per a la destil·lació de subproductes i es convoquen els corresponents a la campanya 2010/2011 (DOGC núm. 5731, pàg. 73908, de 8.10.2010)
20110118 DAG RESOLUCIÓ ARP/150/2011, de 18 de gener, per la qual es fan públiques les candidatures proclamades per a les eleccions a cambres agràries del 20 de febrer de 2011. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5810, pàg. 6431, de 3.2.2011 i en el DOGC núm. 5816, pàg. 8685, d'11.2.2011)
20110117 DGO RESOLUCIÓ GAP/4304/2010, de 21 de desembre, per la qual es denega l'oficialització de l'emblema del municipi de l'Espluga de Francolí
20110117 DGO RESOLUCIÓ GAP/4305/2010, de 23 de desembre, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi de Torregrossa
20110117 DGO RESOLUCIÓ GAP/4306/2010, de 23 de desembre, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi de Gurb
20110117 DGO RESOLUCIÓ GAP/4307/2010, de 23 de desembre, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de la bandera del municipi de Tarroja de Segarra
20110117 DGO RESOLUCIÓ GAP/4308/2010, de 23 de desembre, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de la bandera del municipi de Sant Martí Vell
20110117 DEC RESOLUCIÓ ECF/4300/2010, de 22 de desembre, per la qual es disposa la posada en circulació de valors emesos dins el programa d'emissió de valors ECP i se'n concreten les condicions
20110117 DED RESOLUCIÓ EDU/4303/2010, de 20 de desembre, per la qual s'autoritza l'obertura del centre d'educació infantil privat El Meu Jardí, de Vic
20110117 DEN RESOLUCIÓ ENS/42/2011, de 5 de gener, per la qual s'atribueix una nova denominació específica a una escola de la Bisbal d'Empordà
20110117 DPT EDICTE de 15 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona referent al municipi del Catllar
20110117 DPT EDICTE de 16 de desembre de 2010, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d'urbanisme referent al municipi de Queralbs
20110117 DPT EDICTE de 16 de desembre de 2010, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d'urbanisme referent al municipi de la Vall d'en Bas
20110117 DPT EDICTE de 17 de desembre de 2010, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d'urbanisme referent al municipi de Queralbs
20110117 DPT CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Edicte de 22 de novembre de 2010, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d'urbanisme referent al municipi de Parlavà (DOGC núm. 5778, pàg. 91698, de 20.12.2010)
20110117 DTS CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Edicte d'1 de desembre de 2010, sobre una resolució del director general d'Urbanisme referent al municipi de Tortosa (DOGC núm. 5774, pàg. 90816, de 14.12.2010)
20110114 SDG RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2010, sobre aprovació del Reglament d'organització i de règim intern del Síndic de Greuges. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5815, pág. 8055, de 10.2.2011)
20110114 DPR RESOLUCIÓ PRE/37/2011, de 5 de gener, per la qual es dóna publicitat a subvencions i transferències concedides excloses de concurrència pública d'import igual o superior a 3.000 euros, durant el quart trimestre de 2010, per les unitats directives adscrites al Departament de la Presidència
20110114 DPR RESOLUCIÓ PRE/38/2011, de 5 de gener, per la qual es dóna publicitat als ajuts concedits d'import igual o superior a 3.000 euros, dins la convocatòria 2010 dels ajuts per actuacions de dinamització econòmica dins del marc del Pla d'iniciatives de dinamització comarcal (2008-2010), d'acord amb la Resolució PRE/213/2010, de 2 de febrer, de convocatòria pública (DOGC núm. 5561, de 5.2.2010)
20110114 DGO RESOLUCIÓ GAP/4299/2010, de 24 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Sant Llorenç de Morunys i de Navès
20110114 DPT EDICTE de 22 de desembre de 2010, sobre resolucions del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referents al Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya
20110114 DTS RESOLUCIÓ TES/39/2011, de 5 de gener, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l'hora de realització de les proves de la primera convocatòria de l'any 2011 per obtenir el certificat d'aptitud professional per a l'exercici de l'activitat de conductor i conductora professional de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera
20110114 DCU RESOLUCIÓ CMC/4298/2010, de 27 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals de 22 de desembre de 2010, pel qual es modifiquen les bases que han de regir la concessió de subvencions per a projectes de les empreses discogràfiques catalanes [Institut Català de les Indústries Culturals]
20110113 DPR DECRET 99/2011, d'11 de gener, de creació del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement
20110113 DPR CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5785, pàg. 93668, de 29.12.2010)
20110113 DVP RESOLUCIÓ VCP/4280/2010, de 15 de desembre, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Consell Català de l'Esport d'import igual o superior a 3.000 euros durant el tercer trimestre de 2010 [Consell Català de l'Esport]
20110113 DGO RESOLUCIÓ GAP/4279/2010, de 21 de desembre, per la qual es publiquen les compensacions econòmiques de 2010 concedides als ajuntaments de Catalunya per retribuir càrrecs electes locals
20110113 DEC DECRET 109/2011, d'11 de gener, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 mentre no siguin vigents els del 2011
20110113 DPT EDICTE de 15 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referent al municipi de Salàs de Pallars
20110113 DPT EDICTE de 15 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referent al municipi d'Alt Àneu
20110113 DPT EDICTE de 22 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referent al municipi de Sort
20110113 DPT EDICTE de 28 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referent al municipi del Perelló
20110113 DMA RESOLUCIÓ MAH/4277/2010, de 23 de novembre, per la qual s'atorga i es renova el distintiu de garantia de qualitat ambiental per a diverses categories de productes i serveis
20110113 DMA RESOLUCIÓ MAH/4278/2010, d'1 de desembre, per la qual es fa pública la Resolució de denegació de l'autorització ambiental per a una activitat de gestió de residus, al terme municipal de Montcada i Reixac (exp. BA20060320)
20110113 DMA RESOLUCIÓ MAH/4276/2010, de 17 de desembre, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental per als pneumàtics recautxutats
20110113 DMA RESOLUCIÓ MAH/4275/2010, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes aïllants acústics i tèrmics amb material reciclat
20110113 DTS EDICTE de 29 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referent al municipi de l'Ametlla de Mar
20110113 DTS EDICTE de 3 de gener de 2011, sobre una resolució del director general d'Urbanisme per la qual s'aprova la trama urbana consolidada del municipi de Cunit
20110113 DJU RESOLUCIÓ JUS/4282/2010, de 10 de febrer, de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de Lleida Luis Prados Ramos contra la qualificació del registrador de la propietat número 1 de Lleida
20110113 DJU RESOLUCIÓ JUS/4283/2010, de 25 de novembre, de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, dictada en el recurs governatiu interposat per Emilio González Bou, notari de Castelló d'Empúries, contra la qualificació substitutòria del registrador de la propietat de Lloret de Mar número 1
20110113 DJU RESOLUCIÓ JUS/4284/2010, d'1 de desembre, de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, dictada en el recurs governatiu interposat a efectes doctrinals per Jordi Mota Papaseit, notari de Sallent, contra la qualificació de la registradora de la propietat número 2 de Manresa
20110113 DJU RESOLUCIÓ JUS/4281/2010, de 13 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del ple del Consell Rector del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de 9 de desembre de 2010
20110112 DEC RESOLUCIÓ ECO/4246/2010, de 30 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector de les universitats públiques per a l'any 2011 [Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya]
20110112 DEC RESOLUCIÓ ECO/4247/2010, de 30 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a contractar professorat col·laborador de les universitats públiques per a l'any 2011 [Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya]
20110112 DPT EDICTE d'1 de desembre de 2010, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
20110112 DPT EDICTE de 17 de desembre de 2010, pel qual es fa públic l'incident d'execució de Sentència de data 7.10.2010 dictat en relació amb el recurs 738/2006 del municipi dels Alamús
20110112 DPT EDICTE de 21 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referent al municipi de Juneda
20110112 DPT EDICTE de 23 de desembre de 2010, sobre una resolució del director general d'Urbanisme, per la qual s'aprova la trama urbana consolidada del municipi de Santa Coloma de Cervelló
20110112 DPT EDICTE de 23 de desembre de 2010, sobre una resolució del director general d'Urbanisme, per la qual s'aprova la trama urbana consolidada del municipi de Sant Adrià de Besòs
20110112 DIU CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució IUE/3633/2010, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a la concessió de beques en el marc del programa de beques a la xarxa exterior de formació en internacionalització empresarial (DOGC núm. 5757, pàg. 84132, de 17.11.2010) [Agència de Suport a l'Empresa Catalana]
20110111 DIN RESOLUCIÓ IRP/4236/2010, de 22 de desembre, per la qual es publica l'acord de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de retirar de la circulació pública els bitllets de la sèrie de Loto Ràpid denominada Triple Premi (número de sèrie 116) [Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat]
20110111 DPT EDICTE d'1 de desembre de 2010, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, referent al municipi de Santa Coloma de Gramenet
20110111 DPT EDICTE de 13 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Cànoves i Samalús
20110111 DPT EDICTE de 17 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Castelldefels
20110111 DPT EDICTE de 20 de desembre de 2010, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, referent als municipis de Roda de Ter, Vic, Gurb i les Masies de Roda
20110111 DPT EDICTE de 20 de desembre de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Vacarisses
20110111 DPT EDICTE de 21 de desembre de 2010, sobre un acord de la Subcomissió d'Urbanisme del Municipi de Barcelona referent al municipi de Barcelona
20110111 DPT EDICTE de 21 de desembre de 2010, sobre acords de la Subcomissió d'Urbanisme del Municipi de Barcelona referents al municipi de Barcelona
20110111 DPT EDICTE de 22 de desembre de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referents al municipi de Deltebre
20110111 DPT EDICTE de 22 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referent al municipi de Santa Bàrbara
20110110 DPR CORRECCIÓ D'ERRADA al Decret 48/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DOGC núm. 5791, pàg. 719, de 7.1.2011)
20110110 DGO DECRET 21/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5807, pàg. 5628, de 31.1.2011)
20110110 DPT EDICTE de 15 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referent al municipi d'Alpicat
20110110 DPT EDICTE de 15 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referent al municipi de Lleida
20110110 DPT EDICTE de 15 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referent al municipi de Lleida
20110110 DPT EDICTE de 21 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referent al municipi de Deltebre
20110110 DPT EDICTE de 21 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referent al municipi de Benifallet
20110110 DPT EDICTE de 23 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referent al municipi de Benifallet
20110110 DPT EDICTE de 28 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referent al municipi de Garcia
20110110 DPT EDICTE de 28 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referent al municipi de l'Ametlla de Mar
20110110 DMA RESOLUCIÓ MAH/4227/2010, de 29 de novembre, de l'expedient relatiu a la retirada de l'acreditació de l'entitat Unión de Ingenieros Jover, SL, com a unitat tècnica de verificació ambiental (UTVA) per a les tipologies d'activitats comercials i serveis (nivell 1 d'actuació), recreatives, espectacle i oci (nivell 2 d'actuació per a l'àmbit de tot Catalunya), industrials (nivell 1 d'actuació) i gestió de residus (nivell 1 d'actuació)
20110110 DMA RESOLUCIÓ MAH/4229/2010, de 29 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte del carril reservat per a autobusos a l'autopista C-58, entre el nus de Ripollet i l'avinguda Meridiana, als termes municipals de Barcelona, Montcada i Reixac i Ripollet
20110110 DMA RESOLUCIÓ MAH/4228/2010, d'1 de desembre, per la qual es fa pública la Resolució d'incorporació d'un canvi no substancial a l'autorització ambiental per a l'adequació i l'ampliació d'una activitat extractiva de pedra calcària i gres anomenada Montjuïc-ampliació 2, consistent en un desplaçament de l'àrea d'afecció, al terme municipal del Pont de Vilomara i Rocafort (exp. BA20070128)
20110110 DMA RESOLUCIÓ MAH/4232/2010, d'1 de desembre, per la qual es fa pública la Resolució d'incorporació d'un canvi no substancial a l'autorització ambiental per a la modificació del sistema de depuració de les aigües residuals i dels punts d'abocament associats emplaçat als termes municipals de Martorelles i Montornès del Vallès (exp. BA20060326)
20110110 DMA RESOLUCIÓ MAH/4226/2010, de 7 de desembre, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte de fabricació de productes coagulants per depuració d'aigües residuals al terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu (exp. GA20050017)
20110110 DMA RESOLUCIÓ MAH/4230/2010, de 9 de desembre, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte d'activitat extractiva d'argiles i gresos anomenada La Ferradura, al terme municipal d'Ulldecona (exp. EA20050016)
20110110 DMA RESOLUCIÓ MAH/4231/2010, de 10 de desembre, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte d'activitat extractiva anomenada Ampliació Sant Josep, al terme municipal de Paüls (exp. EA20050018)
20110110 DTR RESOLUCIÓ TRE/4233/2010, de 23 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball per al sector de transport sanitari de Catalunya (codi de conveni núm. 7901955)
20110110 DTR RESOLUCIÓ TRE/4234/2010, de 15 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques per al període 2007-2010 (codi de conveni núm. 7900815)
20110110 DIU RESOLUCIÓ IUE/4220/2010, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració subscrit per l'Institut de Turisme d'Espanya i l'Agència Catalana de Turisme per al desenvolupament d'accions conjuntes de màrqueting de les destinacions i els productes turístics de Catalunya l'any 2010 [Agència Catalana de Turisme]
20110107 DEN DECRET 32/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament d'Ensenyament
20110107 DSA DECRET 37/2011, de 4 de gener, de reestructuració del Departament de Salut. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5807, pàg. 5636, de 31.1.2011)
20110107 DIN DECRET 43/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament d'Interior
20110107 DMA RESOLUCIÓ MAH/4210/2010, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la Resolució d'atorgament de l'autorització ambiental per a una activitat d'instal·lació d'una explotació porcina, al terme municipal de Castelló de Farfanya (exp. LA20060071)
20110107 DTS DECRET 44/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat
20110107 DCU RESOLUCIÓ CMC/4076/2010, de 10 de novembre, per la qual es declara festa popular d'interès cultural la Trobada de Gegants, Grallers i Correfocs de les Borges Blanques
20110107 DCU DECRET 45/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Cultura
20110107 DAG RESOLUCIÓ AAR/4217/2010, de 26 de novembre, per la qual es dóna possessió de les finques de reemplaçament de la zona de concentració parcel·lària del terme municipal de Balaguer
20110107 DAG DECRET 48/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5792, pàg. 995, de 10.1.2011 i DOGC núm. 5800, pàg. 3855, de 20.1.2011)
20110107 DBS DECRET 63/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Benestar Social i Família
20110107 DEO DECRET 52/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament d'Empresa i Ocupació
20110107 DEO ORDRE EMO/1/2011, de 4 de gener, per la qual es garanteix el servei essencial de recollida d'escombraries i neteja viària que l'empresa TMA Grupo Sánchez presta al municipi de Sant Cugat del Vallès
20110107 DJU DECRET 74/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Justícia
20110107 DJU RESOLUCIÓ JUS/4213/2010, de 22 de desembre, per la qual es convoca el concurs ordinari núm. 281 per proveir registres de la propietat, mercantils i de béns mobles vacants
20110105 DPR DECRET 1/2011, de 4 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència
20110105 DMA RESOLUCIÓ MAH/4198/2010, de 3 de desembre, per la qual es fa pública la Resolució de denegació de l'autorització ambiental, per a una activitat d'instal·lació d'un abocador de residus biodegradables no perillosos i d'una planta de tractament de fertilitzants orgànics, al terme municipal de Gimenells i el Pla de la Font (exp. LA20050032)
20110105 DMA RESOLUCIÓ MAH/4199/2010, de 3 de desembre, per la qual es fa pública la Resolució d'atorgament de l'autorització ambiental per a una activitat extractiva anomenada La Torra, Ampliació 01, al terme municipal de Ribera d'Urgellet (exp. LA20050033)
20110105 DMA RESOLUCIÓ MAH/4201/2010, de 17 de desembre, per la qual es fa pública la Resolució d'atorgament de l'autorització ambiental per a una activitat d'adequació a la Llei 3/1998 i d'ampliació d'una explotació porcina, al terme municipal d'Alcoletge (exp. LA20060069)
20110105 DMA RESOLUCIÓ MAH/4200/2010, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la Resolució d'atorgament de l'autorització ambiental per a una activitat d'adequació a la Llei 3/1998 i d'ampliació d'una explotació porcina, al terme municipal de Vilanova de la Barca (exp. LA20060074)
20110104 DAG RESOLUCIÓ AAR/4172/2010, de 23 de desembre, per la qual es fan públiques les meses i els col·legis electorals per a les eleccions a cambres agràries
20110104 DTR ORDRE TRE/618/2010, de 28 de desembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials de manteniment de la xarxa elèctrica que presta l'empresa Emte Girona, SAU
20110104 DIU RESOLUCIÓ IUE/4171/2010, de 23 de novembre, per la qual es dóna publicitat a una resolució que declara les fires internacionals que se celebraran a Catalunya durant l'any 2011
20110104 DJU RESOLUCIÓ JUS/4179/2010, de 25 de novembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Veterinaris de la Província de Girona
20110104 DJU RESOLUCIÓ JUS/4177/2010, de 26 de novembre, dictada en el recurs governatiu interposat per la notària senyora Berta García Prieto contra la qualificació de la registradora de la propietat de Barcelona número 22
20110104 DJU RESOLUCIÓ JUS/4178/2010, de 29 de novembre, dictada en el recurs governatiu interposat per Vicente Daudí Arnal, notari de Sort, contra la qualificació de la registradora de la propietat de Sort que denega la inscripció d'una escriptura d'acceptació i partició d'herència testada
20110104 DJU RESOLUCIÓ JUS/4180/2010, de 15 de desembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d'Advocats de Reus
20110104 DJU RESOLUCIÓ JUS/4181/2010, de 15 de desembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Tortosa
20110104 DJU RESOLUCIÓ JUS/4174/2010, de 16 de desembre, per la qual s'atorguen subvencions als ajuntaments dels municipis on hi ha la seu d'una agrupació de secretaries de jutjats de pau
20110103 DED RESOLUCIÓ EDU/4160/2010, de 20 de desembre, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre d'educació infantil privat El Petit Vailet, del Masnou
20110103 DED RESOLUCIÓ EDU/4168/2010, de 22 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la relació de centres seleccionats per dur a terme programes i serveis de suport de centres d'educació especial a centres ordinaris, per a l'escolarització inclusiva d'alumnat amb discapacitat, per als cursos 2010-2011 i 2011-2012
20110103 DPT EDICTE de 24 de novembre de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al municipi de Porqueres
20110103 DPT EDICTE de 13 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referent als municipis d'Alguaire, Benavent de Segrià, Rosselló i Vilanova de Segrià
20110103 DPT EDICTE de 15 de desembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referent al municipi de Torres de Segre
20110103 DMA RESOLUCIÓ MAH/4164/2010, de 15 de desembre, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte de legalització i ampliació d'una explotació avícola d'enceball al terme municipal de la Torre de l'Espanyol (exp. EL20050028)
20110103 DMA RESOLUCIÓ MAH/4165/2010, de 16 de desembre, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte d'activitat extractiva d'àrids i graves a cel obert anomenada la Tribana, al terme municipal de Cervià de Ter (exp. GA20050011)
20110103 DMA RESOLUCIÓ MAH/4159/2010, de 3 de desembre, per la qual es fa pública l'ampliació de la dotació pressupostària establerta a la convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses extraordinàries realitzades per ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic, mitjançant vehicles cisterna o per l'execució d'obres d'emergència per assegurar la prestació dels serveis d'abastament d'aigua potable feta pública per la Resolució MAH/738/2010, d'1 de març [Agència Catalana de l'Aigua]
A Sumaris any 2010

APD - AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES
CAC - CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
CGE - CONSELL DE GARANTIES ESTATUTARIES
DAC - DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA (-)
DAG - DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL (-)
DAG - DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
DBS - DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
DCU - DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ (-)
DCU - DEPARTAMENT DE CULTURA
DEC - DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES (-)
DEC - DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
DED - DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ (-)
DEN - DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
DGO - DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (-)
DGO - DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
DIN - DEPARTAMENT D'INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ (-)
DIN - DEPARTAMENT D'INTERIOR
DIU - DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA (-)
DJU - DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
DMA - DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE (-)
DPR - DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DPT - DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES (-)
DTS - DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
DSA - DEPARTAMENT DE SALUT
DTR - DEPARTAMENT DE TREBALL
DEO - DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
DVP - DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA
MPR - PRESIDÈNCIA DEL GOVERN DE L'ESTAT
PCA - PARLAMENT DE CATALUNYA
SGR - SÍNDIC DE GREUGES
TCO - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL